Objawy zespołu antyfosfolipidowego (zespołu Hughesa)

Objawy zespołu antyfosfolipidowego (zespołu Hughesa)

2016-07-29

Wyróżnione zostały dwa rodzaje kryteriów na podstawie których stwierdzamy obecność zespołu antyfosfolipidowego. Możemy mieć do czynienia z objawami klinicznymi i objawami laboratoryjnymi.

Objawy zespołu antyfosfolipidowego (zespołu Hughesa)

Czytaj więcej na ten temat w artykule na temat tej choroby: Zespół antyfosfolipidowy (zespół Hughesa)

Objawy kliniczne zespołu antyfosfolipidowego

W pierwszej kolejności jest to utrata ciąży, jednak muszą to być co najmniej trzy poronienia przed ukończeniem 10-go tygodnia, wykluczywszy wcześniej przyczyny autonomiczne lub endokrynologiczne u matki i chromosomalne u obojga rodziców. Jeśli przed owym 10-tym tygodniem dojdzie do obumarcia płodu również można liczyć się z tą chorobą.

Jeden przedwczesny poród przed 34-tym tygodniem ciąży, który jest związany z niewydolnością łożyska. Ponadto jeśli zdarzy się jeden lub też więcej incydentów w zakrzepicy naczyń tętniczych lub drobnych naczyń tkankowych lub też narządowych bez cech zapalnych ściany naczynia, jest to objaw kliniczny wskazujący na zespól antyfosfolipidowy.

Objawy laboratoryjne zespołu antyfosfolipidowego

Wyróżnia się trzy takie objawy. Ich stwierdzenie jest tylko możliwe - jak sama nazwa wskazuje - po dokładnych badaniach przeprowadzonych przez specjalistów.

Po pierwsze zaliczamy do nich zwiększone lub średnie stężenie przeciwciał antykardiolipinowych klasy IgG bądź IgM, które znajduje się w surowicy lub osoczu.Gdy zdarzy się to dwa lub więcej razy w odstępie przynajmniej 12 tygodni musimy liczyć się z natychmiastowym leczeniem. Ponadto obecność w osoczu antykoagulant toczeniowego w takim samym odstępie czasowym dwa lub więcej razy również oznacza problem z zespołem Hughesa. Ostatnim objawem laboratoryjnym jest wystąpienie przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie w surowicy bądź osoczu. Kryterium jest także dwukrotna taka sytuacja w przeciągu 12 tygodni standaryzowaną metodą ELISA.

Zespół Hughesa stwierdza się tylko wówczas, gdy mamy do czynienia z jednym z objawów z każdej grupy. Oczywiście gdy jest więcej niż jeden objaw także musimy się jak najszybciej zacząć leczyć. Powaga tej sytuacji jest ogromna, gdyż zazwyczaj nie chodzi tylko o nasze zdrowie i życie, ale także naszego przyszłego dziecka.

Czytaj więcej na ten temat w artykule na temat tej choroby: Zespół antyfosfolipidowy (zespół Hughesa)

Autor: Tomasz Frankowski

Brak komentarzy
Kontakt z redakcją | Reklama | Nota prawna | Komentarze | Polityka Cookies
Copyright 2007-2008 e-zdrowie.info. All rights reserved.